Locatie Scan

Locatie en omgevingsfactoren in kaart brengen

De drie belangrijkste eigenschappen van uw gebouw: locatie, locatie, locatie. Wat is er mogelijk? Wie zijn de buren? Waar heeft uw klant behoefte aan? Soms is een zichtlocatie van belang, andere doelgroepen willen dichtbij een station of uitvalsroute zitten of hechten waarde aan een groene omgeving. Door de Locatie Scan worden de locatie en omgevingsfactoren van uw vastgoed beoordeeld en getoetst aan de wensen van uw kansrijke doelgroepen.

Klik hiernaast op het werkmodel voor meer informatie